Η ρεφλεξολογία, είναι μια ολιστική μέθοδος φροντίδας της υγείας, που σκοπό έχει να βελτιώσει την αυτοθεραπευτική δυνατότητα του οργανισμού. Η επιστήμη της ρεφλεξολογίας υποστηρίζει ότι κάθε σημείο του ανθρώπινου σώματος αντανακλάται στα πέλματα, στις παλάμες, στα αφτιά και σε σύστοιχες ή αντίστοιχες περιοχές πάνω στο σώμα.

Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης, χιλιάδες χρόνια πριν, είχε πει ότι το όμοιο θεραπεύεται με το όμοιο. Αν ενώσουμε τα δυο πέλματα, θα δούμε ότι ομοιάζουν στο ανθρώπινο σώμα, έτσι έχουμε μια μικρογραφία του σώματος πάνω στο ίδιο μας το σώμα. 

Ο εκπαιδευμένος ρεφλεξολόγος μέσα από ειδικές πιέσεις και χειρισμούς σε αντανακλαστικά σημεία που ομοιάζουν με αυτά του σώματος, αποσκοπεί στη χαλάρωση, εξισορρόπηση και καλυτέρευση των λειτουργιών του οργανισμού.

 

Είναι γεγονός ότι στα πέλματα υπάρχουν περίπου 7.200 νευρικές απολήξεις, οι οποίες συνδέονται μέσω της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου με όλα τα σημεία του σώματος.

Όταν υπάρχει μια δυσλειτουργία ή ένα μπλοκάρισμα σε κάποιο σημείο του σώματος, τότε στο αντίστοιχο αντανακλαστικό σημείο δημιουργούνται κάποια κρυσταλλικά ιζήματα (άλατα), δηλαδή κάποιοι κόμποι που ο ειδικός μπορεί να εντοπίσει μέσω της πίεσης που ασκεί. Όταν ο ρεφλεξολόγος διεγείρει αυτά τα σημεία, περνούν μηνύματα στις αντίστοιχες περιοχές μέσω του νευρικού συστήματος. Έτσι ξεκινάει μια διαδικασία αυτοϊασης του οργανισμού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου στο αντίστοιχο σημείο που πάσχει αλλά και σε όλο το σώμα.

Μέσα από τη χαλάρωση και την εξισορρόπηση που δίνει στον οργανισμό μας η ρεφλεξολογία κινητοποιείται η ζωτική ενέργεια και έτσι ο οργανισμός φυσικά σοφά και αποτελεσματικά αυτοθεραπεύεται.

Η βοήθεια της ρεφλεξολογίας στον οργανισμό είναι πολύ σημαντική, γιατί μέσω των απολήξεων των νεύρων στα πέλματα η δράση της επεκτείνεται σε όλο το σώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύει όλα τα συστήματα του οργανισμού στην αυτοϊασή του με πρώτο το κυκλοφορικό, αφού με τις τεχνικές πιέσεων που εφαρμόζονται αυξάνεται η αιματική κυκλοφορία και έτσι βελτιώνουν τη λειτουργία τους όλα τα όργανα του οργανισμού.

Στη συνέχεια, μαζί με το κυκλοφορικό, γίνεται ευκολότερα η αποστράγγιξη του λεμφικού συστήματος με αποτέλεσμα την καλύτερη αποτοξίνωση του οργανισμού και την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μετέπειτα ενισχύεται το νευρικό σύστημα που βοηθάει στην αντιμετώπιση του στρές και του άγχους, το ουροποιητικό για καλύτερη αποτοξίνωση, το ίδιο και το αναπνευστικό για καλύτερη οξυγόνωση κ.ο.κ.